Chi sono i personaggi principali di Hikaru no Go?I personaggi principali di Hikaru no Go sono sono: Shindou Hikaru, Touya Akira, Fujiwara no Sai.

Guarda la Scheda Anime

Suggeriti da Noi

Arcante Game Cover

Domande Correlate